Våre munnbind er CE-merkede.

Share it!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hva betyr det at teksten er CE-merket?

CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt anses å oppfylle kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene/forordningene.

CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet/forordningen anses å være oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.

 

Kilde: standard.no

More articles

munnbind

Våre munnbind er CE-merkede.

Hva betyr det at teksten er CE-merket? CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt anses å oppfylle kravene som

About us

We established Modern Health as we realized the lack of infection control equipment in the market. Our products help limit the spread of bacteria and reduce inhalation of contagious particles in the air.

We have an online store selling infection control equipment, comprising face masks at competitive prices and fast delivery.

#thenewnormal #partofthecommoneffort