I Oslo, Bergen og Drammen er det påbud om munnbind i enkelte situasjoner.

Del innlegget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Når må du bruke munnbind?

Du må bruke munnbind ved trengsel og når du ikke kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer i følgende situasjoner:

 • på kollektivtransport
 • på butikker og kjøpesentre, det vil si:
  • butikker hvor kunder kjøper varer, eksempelvis varehandel, kiosk, bensinstasjon og renseri
  • fellesareal på kjøpesentre (ganger, toalett, garasje, trappeoppganger, rulletrapper og lignende). Andre virksomheter inne på kjøpesentrene som ikke er nevnt i bestemmelsen er ikke omfattet, for eksempel behandlingsinstitusjoner som fysioterapi, neglesalong og frisør.
 • på serverings- og skjenkesteder (se mer informasjon for ansatte på skjenkesteder)
 • i lokaler innendørs hvor det er kulturaktiviteter, for eksempel bibliotek, kino, teater, konserter, stand up-show
 • i lokaler innendørs for sportsaktiviteter, både organiserte og uorganiserte (treningssentre, sportshaller, svømmehaller, idrettslokaler og lignende). Det er ikke en plikt til å bruke munnbind når man utøver selve den sportslige/treningsaktiviteten.
 • i tros- og livssynshus

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte ved disse stedene.           

Plikten gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre. 

Eksempler på situasjoner det kan være krav om munnbind

 • trengsel eller kødannelse ved inn- og utgang til stedet
 • når man står i kø utenfor skjenkestedet
 • garderober og toalettbesøk
 • religiøse ritualer og handlinger
 • pauser

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

For mer informasjon om bruk av munnbind i Oslo, se denne byrådssaken av 29. oktober 2020

Flere artikler

munnbind

Våre munnbind er CE-merkede.

Hva betyr det at teksten er CE-merket? CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt anses å oppfylle kravene som

Om oss

Modern Health ble etablert da vi innså at det var mangel på smittevernutstyr. Våre produkter hjelper til med å begrense spredningen av bakterier og reduserer innånding av smittsomme partikler i luften.

Vi driver nettbutikk med salg av smittevernutstyr, henholdsvis munnbind til konkurransedyktige priser og med hurtige levering.

#dennyenormalen #delavdugnaden